Från Åva till arkitektutbildning i Lund

20 september 2022, kl. 09:06

Vincent Düring tog studenten från Åva gymnasium i våras och läser nu arkitektutbildningen på Lunds Tekniska högskola.

“Min gymnasietid på Åva upplevde jag som rolig och utmanande. Vi hade mycket bra lärare och sköna klasskamrater”, säger Vincent när vi pratar med honom. Han studerar arkitektutbildningen på Lunds Tekniska högskola där han kom in efter att ha gjort arbetsprov i olika format. Det innefattar inspiration, skisser och färdiga modeller. Det går att ansöka via betyg, högskoleprov och Arkitektprovet.

Vincent tycker att alla kurser på Åva var “motiverande på sitt sätt men för min del var arkitektur- och designkurserna de mest utmanande eftersom det var dessa kurser jag brann starkast för och därför hade störst vilja att använda mina förmågor och göra det bästa av. Lärarna på Åva uppskattar engagemang och ger mer utmanande uppgifter till de som vill”.

Teknikprogrammet med inriktning produktutveckling och design var perfekt för mig som tycker om att jobba kreativt samt är intresserad av teknik. Nu arbetar jag mycket med den konstnärliga delen av arkitektur och känner verkligen att design-, arkitektur- och bildkurserna förberedde mig väl för den sortens undervisning”.

Bilderna är en del av Vincents ansökan till Arkitektprovet.