Debatt mellan ungdomsförbunden på Åva gymnasium

30 augusti 2022, kl. 13:44

Samhällsvetenskapsprogrammet på Åva gymnasium har arrangerat debatt mellan samtliga ungdomsförbund inför riksdagsvalet och skolvalet.

“Skolans roll är att utbilda elever till att bli kloka samhällsmedborgare med ett demokratiskt sinne som kan göra kloka, självständiga val”, säger Henrik Mattisson till en fullsatt aula på Åva gymnasium. Henrik är moderator för dagens debatt mellan ungdomsförbunden och i publiken sitter Åvas elever som lyssnar intresserat och uppmärksammat.

Ämnena och frågorna är förberedda av elever på Samhällsvetenskapsprogrammet i samråd med undervisande lärare. Dagens debatt fokuserar på följande ämnen:

klimatet
integration
kriminalitet

Vi vill uppmana alla våra elever att nyttja sin demokratiska rätt att rösta och genom det använda yttrandefriheten som vi värnar om.

Samhällsvetenskapsprogrammet