17 augusti, upprop och introduktionsdag för årskurs 1

8 augusti 2022, kl. 17:47

Välkommen till Åva. Här hittar du tider för upprop och blanketter att fylla i innan skolstart.

09.00 Aulan

  • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet

10.00 Aulan

  • El- och energiprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Restaurang och livsmedelsprogrammet

10.30 Sal 2269

  • International Baccalaureate

10.30 Sal 6228

  • Introduktionsprogrammen IM/IMS

11.00 Aulan

  • Teknikprogrammet

Blanketter att fylla i innan skolstart

Inför skolstarten behöver ni som vårdnadshavare (samt elev som fyllt 18 år) fylla i ett antal digitala blanketter och avtal.

Vi vill att ni fyller i nedanstående formulär, som ni når via respektive länk nedan. Formulär 1-4 ska fyllas i av alla, formulär 5-6 vid behov. Ni loggar in med hjälp av BankID. 

1. Policy för datoranvändning

2. Anhörigblankett

3. Tillstånd för bilder

4. Förväntansdokument

5. Information funktionsnedsättning

6. Specialkost