Nya lärare på Åva gymnasium

7 oktober 2019, kl. 15:17

Oscar Stolpe, Emma Hedlund och Jacob Enevång är alla tre nyexaminerade och nyanställda på Åva gymnasium. De säger att det är jättekul och lärorikt men också krävande. De uttrycker att det finns en stor gemenskap med alla på jobbet. “Man kände direkt att man var en del av gänget”, säger Oscar som tidigare varit elev på Åva.

Under studietiden är man som lärarstudent ständigt under uppsyn och nu känns det skönt att få axla ansvaret och få vara ensam med eleverna i klassrummet, säger Jacob. Det är roligare att ha lektion nu än under praktiken eftersom man kommer närmare eleverna, säger Emma.

Alla tre har erfarna lärare som mentorer under första året som stöd och bollplank eftersom “man ifrågasätter sig själv, såklart, men det går alltid att fråga om hjälp och stöd” säger gruppen. “Man tillåts ta eget ansvar och vara självständig och känner att det finns tillit”.

Oscar Stolpe undervisar i matematik och fysik, Emma Hedlund i svenska och religionskunskap och Jacob Enevång i samhällskunskap och idrott.