P4 - intervju om att det är hälften tjejer på Åvas nya profiler på Teknik

29 augusti 2022, kl. 12:28

På de nystartade profilerna inom arkitektur, design och miljö på teknikprogrammet är det lika många flickor som pojkar, något som är unikt. P4 Stockholm intervjuade i dag rektor Lillemor Larsson och eleverna Inez Atterhag och Tyra Sundström, som precis börjat på programmet, för att ta reda på mer.

Rektor beskrev hur Åva gymnasium arbetat för att få fler flickor att vilja söka till teknikprogrammet. Ett sätt har varit att ge flickorna kvinnliga förebilder. En annan metod har varit att bjuda klasser på högstadiet till inspirationslektioner för att visa på bredden i utbildningen och utmana en del förutfattade meningar om vad man läser på programmet.

Inez Atterhag berättar i intervjun att hon valde teknik för att hon redan för ett år sedan bestämt sig för att bli arkitekt. För Tyra Sundström var det viljan att både bli utmanad i kunskapsnivå men också få jobba kreativt som lockade med teknikprogrammet.

Vill du lyssna på intervjun.. som startar 2:16:15 in i programmet.