Nobel Prize Teacher Summit på Åva

29 september 2022, kl. 14:33

Åva gymnasium välkomnar lärare som deltar i Nobel Prize Teacher Summit. Det är ett internationellt event för lärare arrangerat av Nobel Prize Museum.

Lärare från Åva deltar i Nobel Prize Teacher Summit
Internationella lärare besöker idag, torsdag, Åva gymnasium för att göra lektionsbesök och att träffa skolledare, lärare och elever. Imorgon, fredag, deltar våra internationella besökare och även lärare från Åva på olika föreläsningar på Münchenbryggeriet när Nobel Prize Museum årligen arrangerar Nobel Prize Teacher Summit.

Nobelpriset inspirerar
Initiativet till att samla lärare från olika länder grundar sig i att Nobelpriset inspirerar människor att söka kunskap, vara ifrågasättande och att försöka förstå och förbättra världen. Det som särskiljer Nobel Prize Teacher Summit är att få lyssna till flera Nobelpristagares föreläsningar. Det är även forskare, utbildare och experter som är inbjudna för att skapa ett stimulerande, aktuellt, varierat och djupgående program. Årets tema är “One Earth – Teachers for Change” som kommer att behandla och inspirera till vilken roll lärare har i förändringen inför framtiden och hur utbildning kan vara drivande i att säkerställa en hållbar framtid.

Utan lärare - inga Nobelpristagare
Den långsiktiga ambitionen från Nobel Prize Museum är att öka attraktiviteten för läraryrket och skriver på sin hemsida att utan enastående lärare blir det inga nya Nobelpristagare!

Entreprenör som undervisar
Geert Bukkems är entreprenör från Nederländerna och han undervisar också inom entreprenörskap och kreativitet. Utöver undervisning fokuserar han mycket på att förbättra klimatet på olika sätt och jobbar med företag och organisationer mot sluttmålet som är rättvisa för klimatet. Bland annat arbetar han med en grupp från Kenya angående den förorenade Victoriasjön. Geert säger att han ser särskilt fram emot en workshop under morgondagen som ska handla om vatten där han hoppas på att få lära sig och att kunna skapa nya kontakter. 

Hög utbildningsnivå på Åva
Angående Åva säger Geert att han märker att vi har en hög nivå på vår utbildning och att det finns en långsiktig vision på skolan. Han nämner att vi har bra digitala verktyg och välutrustade lokaler. Geert får också inblick i skolan genom samtal med elevkårens ordförande Sebastian Ericson där de bland annat pratar om hur vi arbetar med klimatfrågor.