Studiebesök till Ångströmlaboratoriet

9 november 2022, kl. 09:01

“Vad ska du göra efter studenten?” En stor fråga som vi på Åva försöker hjälpa våra elever besvara genom att erbjuda olika studiebesök på exempelvis högskolor och universitet. Ett av de besöken gjorde Teknikprogrammet i oktober till Ångströmlaboratoriet, Uppsala.

Aktuell forskning
Elever från Teknikprogrammet åkte gemensamt i en buss till Ångströmslaboratoriet för att höra om bland annat nanoteknik. Klasserna fick lyssna till flera forskare om hur det är att vara just forskare och aktuell forskning. Medföljande lärare Johanna Isaksson säger att det är bra för eleverna att få se hur deras framtid kan komma att se ut. De fick även höra från en student om hur det är att gå på universitetet och gå en rundtur på universitetet runt Ångströmlaboratoriet.

Perspektiv på att plugga
En elev uttryckte efter besöket att det “var bra att få höra eftersom man får perspektiv på hur det är plugga och leva i Uppsala. Karl Blomqvist tycker att “det är en jättebra upplevelse att få se Uppsala universitet. Nicole Setterblad uppskattade även bussresan som var “jättekul! Vi hade högtalare och körde karaoke”.