Studentavslutning måndag 8 juni

7 maj 2020, kl. 19:35

Måndag den 8 juni är det studentavslutning på Åva gymnasium. Vi vill alla att det ska bli en fin och minnesvärd dag för våra studenter eftersom det är ett avslut på tre viktiga år i deras liv. För att fånga in elevernas synpunkter har skolledningen träffat elevkåren och diskuterat planeringen av dagen med dem utifrån de förutsättningar som råder. Att få träffa klasskamraterna och göra ett utspring har de lyft fram som det viktigaste. Via sociala medier kommer familj och vänner kunna följa utspringet på distans.

Avslutningarna kommer att ske klassvis mellan kl 9.00 och 15.00. Schema med tid och sal för varje klass kommer under nästa vecka. Eleverna hälsas välkomna i huvudentrén av skolledning och elevhälsa. Varje klass träffas sedan tillsammans med mentor och några lärare för att umgås, äta tårta, prata framtidsdrömmar och skriva hälsningar i studentmössorna. Stipendium delas ut till en elev i varje klass av biträdande rektor.

Efter en timmes samvaro i klassrummet blir det utspring på innergården till den låt som klassen valt. Lärare och personal som eleverna känner är publik. Utspringet filmas och fotas så att familj och vänner via sociala medier kan delta på distans. 

När utspringet är klart slussas eleverna ut från skolan genom olika utgångar. Den sista klassen lämnar skolan kl 15. Anhöriga och vänner ombeds att inte komma till skolan eftersom det innebär en risk för smittspridning. Endast elever och personal kommer att ha tillträde till området närmast skolan.