Elever från Åva deltar i europeiskt utbyte kring litteratur

1 februari 2020, kl. 11:31

Åva gymnasium deltar tillsammans med fem skolor i Spanien, Italien, Rumänien, Portugal och Frankrike i ett utbyte som syftar till att stimulera ungdomar att läsa skönlitteratur. Två av de elever som ska resa till Frankrike i februari är Victor och Serafima i årskurs 2 på Vård- och omsorgprogrammet.

Så fort jag såg ansökan till projektet “Tell me a story, please” bestämde jag mig för att söka för det verkade så roligt, berättar Victor. Nu när resan närmar sig känns det spännande men också lite pirrigt.

Victoria, Serafima och de andra eleverna som deltar har förberett en presentation av Sverige på engelska och läst den bok de ska diskutera med ungdomarna från de andra europeiska länderna. Programmet för veckan innehåller också kulturaktiviteter och ett besök i Europaparlamentet i Strasbourg. Serafima berättar att det hon ser fram emot mest är att få lära känna de andra ungdomarna och lära sig mer om deras länder. Hon ser det också som en chans att få utveckla sina kunskaper i engelska, som är arbetsspråket.

Biträdande rektor Ulrika Perbo och språklärare Mihaela Gross reser tillsammans med eleverna. Ulrika är ansvarig för internationaliseringsarbetet på Åva, som har flera pågående projekt inom Erasmus+, Nordplus och e-Twinning.

När elever får mötas över nationsgränser så skapar det en förståelse hur mycket vi har gemensamt inom EU. Just det här projektet känns angeläget eftersom de globala målen är utgångspunkt för diskussionerna mellan ungdomarna, summerar Ulrika Perbo.