Tidigare statsminister Stefan Löfvén på Åva gymnasium

20 april 2022, kl. 17:07

Demokratin i Sverige firade 100 år under hösten 2021 och i egenskap av statsminister bjöds Stefan Löfvén in till Åva gymnasium för att prata om vikten av demokrati.

100 år av demokrati
Besöket har, som så mycket annat, skjutits upp och idag den 20 april är det äntligen dags för Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfvén att besöka Åva gymnasium.

Aulan är fylld av elever som ska få lyssna och även få chansen att ställa frågor om just demokrati, bevarandet av den och vikten av att arbeta för demokratin.

Åva gymnasium är en FN-skola och skolans arbete genomsyras av mänskliga rättigheter. Det är pirrigt i lokalen i och alla är spända på att få se dagens gäst.

Människors lika värde
Löfvén inleder med att han är väldigt glad att få vara på Åva. Han påpekar att det är bra att vi som skola lägger ner tid, energi och kraft att prata om demokrati. “Demokrati är den styrelseform som bäst tar tillvara på det faktum att vi har samma värde. Vi är olika men vårt människovärde är detsamma och det är det allra finaste med demokrati”, säger Löfvén.

Alla i Sverige får rösta och det är grunden i en demokrati men för att ha demokrati på djupet behöver vi värna om följande, enligt Stefan Löfvén:

  • starka grundlagar
  • åsiktsfriheten
  • mötesfrihet
  • rätten att få demonstrera
  • tryckfrihet
  • fri oberoende media
  • fritt och oberoende rättsväsende

Representant för elever ställer frågor
Elsa Lundh går andra året på Naturvetenskapliga programmet och är en del av elevkåren. Hon ställer frågor till Stefan Löfvén tillsammans med lärare Susanne Edfelt. Det blir ett samtal om att inte ta demokrati för givet och hur vi i Sverige kan jobba för att bevara den. Eleverna i publiken får ställa frågor och det blir allt ifrån hur Löfvén upplever att jämlikheten i Sverige är idag till att svara på sanning eller konsekvens.

Många i lokalen kommer att rösta för första gången i höst och en elev ställer därför frågan till Löfvén om hur man som förstagångsväljare ska förbereda sig. Han svarar att man ska “plugga på och utbilda sig, besöka olika valstugor och ställa frågor. Ta reda på vad du tycker och plugga på”.

Diskussion med ett fåtal elever
Efter samtalet i aulan får representanter från elevkåren, FN-föreningen och Amnestyföreningen fika med Stefan Löfvén. Samtalet kom att handla om all från att vara politiker till vikten av FN:s framtida organisation. Besöket avslutades med ett besök i biblioteket och samtal kring att vara källkritisk och hur betydelsefullt det är att ha tillgång till ett bibliotek.

Tack!
Vi vill tacka Stefan Löfvén som tagit sig tid att komma till Åva gymnasium för att prata om demokratin och fira 100 år av demokrati med oss!