Expert på sexualitet, samtycke och relationer föreläser för Åvas personal

5 april 2022, kl. 14:49

Sandra Dahlén har jobbat med frågor som rör genus, jämlikhet, sexualitet och normer i över 20 år. Idag är hon på Åva gymnasium för att prata om hur vi kan arbeta med sexualitet, samtycke och relationer i våra olika ämnen.

Hälsofrämjande perspektiv 
Det många är vana vid är att lära sig om sexualitet i biologin och att man ofta pratar om faror med sex i skolan. Sandra pratar om det breda ämnet ur ett hälsofrämjande perspektiv och där ingår det att prata om det positiva med sex.

Positiv attityd bland unga
Vi får ta del av hoppingivande siffror att unga idag enligt forskning har en positiv attityd till sin sexualitet och har goda erfarenheter av sex.

Integrera i alla ämnen
Lärarna jobbar vidare under dagen för att dela idéer och erfarenheter hur vi kan arbeta med sexualitet, samtycke och relationer i alla olika ämnen.