Åva samarbetar med universitet och högskolor

24 januari 2023, kl. 10:51

Många elever från Åva gymnasium fortsätter att studera vid framstående universitet och högskolor och uppger att de känner sig förberedda.

Förberedd för universitet
Åva gymnasium har en lång historia av att samarbeta med olika högskolor och universitet. Vår vision är att elever ska få kontakt med högre lärosäten för att kunna vara förberedda så väl akademiskt som socialt och att de även fysiskt fått vara på plats.

Matematik specialisering på KTH
Elever ges chans utifrån det program de går att delta i olika studiebesök och samarbeten. Några exempel är att vi gör studiebesök på Linköpings universitet, Uppsala universitet, Gävle högskola och Stockholms universitet. Vi besöker Ångströmlaboratoriet och får där lyssna till hur det är att studera vid universitet och blir inspirerade till vad som finns att välja. Vi har elever som läser kursen Matematik specialisering på KTH i samarbete med Åva gymnasium.

“Bra grunder från Åva”
“Jag har så bra grunder från Åva, som hur man ska tänka inom matte och fysik. Det finns en grundkurs på BTH (Blekinge Tekniska Högskola) man kan gå men det har jag redan fått på Åva. Och det kan jag bara tacka Åva för!”, säger Adam Mützell som tog studenten från Åva gymnasium och gick vidare till att plugga civilingenjör i AI och maskininlärning.

Öppet hus
Kom gärna på vårt öppet hus torsdag den 26 januari klockan 17.00-19.30 så berättar vi mer om våra olika samarbeten med universitet och högskola.