Samhällselever har undersökt effekten av samtyckeslagen

23 april 2021, kl. 14:36

Elina, Leonardo och Linn i årskurs 3 på samhällsvetenskapsprogrammet har i sitt gymnasiearbete undersökt vilken effekt den nya samtyckeslagen haft. Frågan är i högsta grad aktuell i samhällsdebatten efter några fall som fått stor medial uppmärksamhet.

Elevernas undersökning visar att både antalet anmälningar och antalet fällande domar har ökat sedan lagen infördes 2018. Gruppens slutsats är att den attitydförändring till sexuallbrott som inleddes med metoo-rörlelsen har förstärkts av samtyckeslagen, vilket gjort att fler kvinnor vågar anmäla övergrepp.

På Åva har du som är intresserad av att förstå varför människor begår brott möjlighet att välja fördjupningskursen Kriminologi.

Kriminologi, 100 poäng
Inom ämnet kriminologin studeras brottslighet. Hur
brottsligheten ser ut och vilka orsaker det finns till att
människor begår brott. Under kursens gång kommer
du att studera, analysera och förklara brottslighet utifrån olika kriminologiska teorier. Kursen täcker även de olika åtgärder som finns att sätta in från samhällets
sida för att minska brottsligheten i ett land.