P4 Stockholm live från Åva gymnasium

16 mars 2022, kl. 18:45

Åva gymnasiums bibliotek är platsen där P4 Stockholm idag sänt live om projektet Aldrig ensam på skolan.

Elever i åk 2 får läsa boken “Aldrig ensam” och har fått lyssna till Linus Thörnblad som pratat om psykisk ohälsa. Under mentorstiden över året arbetar elever och lärare vidare med temat för att öka kunskapen om psykisk hälsa.

Skolan vill ge eleverna verktyg för att hantera både upp- och nedgångar i livet. Om detta berättar Marcus Andersson och Victoria Bylund.

Gå gärna till P4 Stockholm på Åva om projektet Aldrig ensam för att lyssna på inslaget.