Petra Griping Berggren utbildar personal inom Täby kommun

25 mars 2020, kl. 10:38

Petra Griping Berggren är utbildad barnmorska men även legitimerad lärare inom vårdämnen och undervisar på Åva gymnasium. Tillsammans med Susanna Walter-Westberg, biträdande rektor på Åva, kom idén att snabbutbilda personal som arbetar administrativt inom Täby kommun för att kunna bistå inom äldreomsorgen.

Den personal som tillfrågats har erfarenhet inom vården som till exempel undersköterska eller av att ha jobbat med personer med funktionsvariation.  

Medicinsk ansvarig sjuksköterska i Täby kommun, Lilian Carleson, har tillsammans med andra ansvariga i nordostsektorn tagit fram vad som är viktigt under en sådan här snabbutbildning inom äldrevård. Deltagarna kommer att kunna få ett diplom efter genomgången utbildning som är förlagd under två dagar,  torsdag 26 och fredag 27 mars i de nyrenoverade metodrummen på Åva gymnasium. Petra håller i utbildningen och säger att “behövs det hjälp så vill jag hjälpa till. Alla måste göra sitt till i den här situationen. Det är roligt att kunna bidra”. 

Det som utbildningen kommer att täcka är basal omvårdnad som innefattar bemötande av de äldre, dementa och sjuka. Lyftteknik kommer att gås igenom eftersom det är viktigt för både de som arbetar för att undvika skador men även för de äldre så de inte blir slitna. Enligt Petra ska det “inte gå fort inom äldreomsorgen utan man ska visa uppmuntran och tålamod för att vidhålla funktion”. Lagar och dokumentation och även delegering kommer utbildningen att täcka. “Det är viktigt att veta vad man inte förväntas göra också och du som har en snabbutbildning ska aldrig känna att du inte har någon att fråga eller att du har ansvaret”, säger Petra. 

“Det är fantastiskt att människor går ihop och hjälper till! Jag tror också att om det finns ett ökat behov att våra nästan färdigutbildade elever också skulle kunna vara till hjälp. Det är viktigt att alla tänker lösningsorienterat. Läget ändras från dag till dag så vi måste tänka lösningsorienterat”.