Öppen föreläsning om hjärnan, mindset och jävlar anamma (grit)

13 september 2019, kl. 09:42

Vid föräldrarådet den 2 oktober erbjuder vi alla föräldrar på Åva att komma och lyssna på en öppen föreläsning om hjärnan, mindset och jävlar anamma (grit). Hur fungerar hjärnan när vi lär oss? Föds människan med ett visst intellekt som inte kan förändras? Vilken inverkan har mobilanvändandet på studierna? Ser mitt barn positivt eller negativt på problem det ställs inför? Har mitt barn ett statiskt eller dynamiskt mindset? Hur tacklar mitt barn motgångar? Kan den inställningen förändras? Är mitt barn bra på komma igång med och/eller slutföra uppgifter? Hur får mitt barn mer grit (jävlar anamma) eller har mitt barn kanske till och med för mycket grit?

Det här är frågor som vi föräldrar säkert tänker på ibland. När vi ses ska vi försöka svara på dem utifrån både vår egen erfarenhet av ungdomar på gymnasiet och det som modern forskning har kommit fram till. Föreläsningen är till för att hjälpa dig att hjälpa ditt barn med studierna på Åva och i livet. Men självklart är det eleverna som ska göra den största insatsen och vi kommer därför kontinuerligt under läsåret att arbeta med deras förståelse för hur hjärnan fungerar och vad den behöver samt att utveckla deras grit och mindset.

Var: Restaurang rÅVAra. Ingång genom Åvas huvudentré
När: Onsdag den 2 oktober kl 18.00
Övrigt: En lättare måltid serveras. Anmäl ditt deltagande till eva.rojling@taby.se senast den 22 september. Ange om du har specialkost.

Varmt välkomna!

Åsa Sundin, Gabriella Hedvall och Mikael Sundin - förstelärare på Åva gymnasium