Nyårshälsning

30 december 2020, kl. 13:17

Året som gått har inneburit begränsningar och uppoffringar för många i samhället.  Eleverna på Åva gymnasium har precis som andra gymnasieelever i landet fått följa del av undervisningen på distans. Med stöd av sina lärare har de gjort en fantastisk insats för att prestera goda studieresultat trots de utmaningar som omställningen till fjärrundervisning medfört.

Åva gymnasium vill tacka elever, vårdnadshavare och samarbetspartners för ett fint samarbete under det gångna året. Med en glädjefylld bild från studentutspringet i juni vill vi önska er alla Gott Nytt År!