Nikodemus Karlsson om fjärrundervisning i matematik på Åva gymnasium 

24 mars 2020, kl. 15:26

Varje lektion, som startar på utsatt schematid, inleds med en chatt i Google Hangouts. Där tar jag närvaro och eleverna får ventilera hur det går för dem. Jag försöker att lätta upp lite för dem i starten, ungefär som jag gör i klassrummet, genom att bjuda på mig själv och t ex genom att säga att jag kommer med andan i halsen efter den förra lektionen eller att säga att jag inte hittar nycklarna. Det brukar vara uppskattat och ger en bra start. 

Planeringen är A och O i fjärrundervisning (också!). Jag har sedan tidigare ett planeringsdokument där jag skriver vad vi ska gå igenom under lektionen och vilka uppgifter som vi ska arbeta med. Hittills har jag gjort de muntliga genomgångarna som videoinspelningar istället för att göra dem "live" i realtid. Det gör dels att eleverna kan gå till dem efteråt och dels att det är lättare för mig att hålla en hög kvalitet på dem.

Jag är tillgänglig på chatten hela lektionen, givetvis, och frågar då och då hur det går för dem och om det är något de kör fast på. Då eleverna behöver hjälp med specifika uppgifter så brukar jag be dem att fotografera vad de har gjort, och jag kan i min tur korrigera eller komplettera och skicka en bild tillbaka.

I slutet av lektionen så lämnar eleverna in en loggbok via vårt Google Classroom. Där skriver de vad de har har arbetat med och vilka problem eller framsteg de haft. Jag återkopplar loggboken efter behov; antingen med någon kompletterande genomgång eller lösningsförslag eller bara med en bekräftelse på att jag läst. Det jag har märkt är att elever som normalt är ganska tysta i klassrummet kommer bra till tals på det här sättet. Jag kommer att fortsätta med digitala loggböcker även efter den här epidemin.