Elever på Teknikprogrammet söker företag

12 maj 2021, kl. 13:13

Tredjeårseleverna på Teknikprogrammet ska genomföra sitt gymnasiearbete under hösten 2021. Nu söker de företag som har spännande och utmanande idéer, förslag, uppslag och problem som eleverna kan arbeta med för att lösa.

- Vi på Åva gymnasium tycker att det är viktigt att elever får komma i kontakt med näringslivet under sin studietid och på så sätt också sitt framtida arbetsliv. Att näringsliv-skola kan hitta samarbeten är oerhört viktigt, både för att utbildningen ska bli så verklighetsförankrad och aktuell som möjligt, men också för att näringslivet ska få möjlighet att träffa morgondagens medarbetare. Det är verkligen en win-win-möjlighet, säger Magnus Folkesson, biträdande rektor och ansvarig för Teknikprogrammet på Åva gymnasium.

Har ditt företag ett case till eleverna? Läs mer här.

Vill du som elev söka till Teknikprogrammet?

Teknikprogrammet på Åva är ett program som lockar till sig många sökande, både bland tjejer och killar. Här kan du läsa mer om programmet och lära känna några av de elever och lärare som finns på programmet.