Mänskliga rättigheter i fokus

9 december 2021, kl. 09:21

Elever och lärare från Åva gymnasium har varit i Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, som är Nordens största forum för mänskliga rättigheter.

Amnesty och FN-skola
Åva gymnasium är både Amnesty- och FN-skola och därför har Hanna Myrberg, lärare, åkt tillsammans med fyra vuxna och åtta elever till MR-dagarna.

Olika föredrag att välja mellan
Deltagarna har fått välja fritt i det gedigna schema av föredrag som anordnats. Exempelvis fanns Sandra Dahlén på plats för att prata om transrättigheter och jämställdhetsarbete. Sandra Dahlén har nyligen besökt Åva gymnasium på vår Hållbarhetsdag och detta var ett tillfälle att träffa henne igen.

Psykisk ohälsa, ett hot mot demokratin?
Hanna Myrberg berättar om ett tankeväckande föredrag som handlade om psykisk ohälsa och hur det skulle kunna ses som ett hot mot demokratin. Det krävs engagerade medborgare för att upprätthålla demokrati och då behövs ungdomar som orkar engagera sig.

Engagemang hos elever
Tågresan hem till Stockholm upptogs av diskussioner om demokrati och vikten av att värna om den i alla forum, för allas skull. Hanna säger att det var inspirerande att få lyssna till elevernas samtal som engagerade samtliga.

Elevernas upplevelser av dagarna
Mina Rezania och Tim Lindgren går i SA20B och är med i FN-föreningen. Mina säger att hon har lärt sig mycket och att hon blivit medveten om att det finns många fler orättvisor i världen än hon tidigare anat. Tim tycker att resan varit lärorik och att det kändes viktigt. Han var på ett föredrag om hur människor med funktionsvariation ska få möjligheter i arbetslivet som han tar med sig. Kayle Mostert i IB20 är ordförande i Amnestyföreningen och tycker att dagarna var roliga och informativa. Hon läser global politik i skolan och kommer kunna använda det hon lärt sig i sitt skolarbete. Ett intressant föredrag Kayle lyssnade på var en man från Nya Zeeland som pratade om mänskliga rättigheter ur ett annat perspektiv än det vi i Sverige har.

mrdagarna.nu