Ungdomars intresse för lokalpolitiken i Täby

13 februari 2023, kl. 11:54

Mina Rezania och Tim Lindgren går sista året på Samhällsvetenskapsprogrammet. De skriver sitt gymnasiearbete om intresset för lokalpolitik hos Täbys ungdomar.

Varför just ungdomars engagemang i politik?
”Vi har bott i Täby hela livet och har inte märkt av att ungdomar är engagerade i Täbys lokala politik så det ville vi undersöka närmare. Vi har samlat in data för att ta reda på hur pass engagerade ungdomar är i den lokala politiken jämfört med rikspolitiken. Vi har ställt oss frågor som ifall det är ungdomarna som inte syns eller ifall det är de äldre som är mest drivande.”

Intervju med gymnasiechef
”Vi har Intervjuat Lillemor Larsson som är gymnasiechef för att ta reda på hur Täby engagerar ungdomar. Hon nämnde då att vi genomför skolval och att lärarna använder omvärlden och politik i sin undervisning.”

Resultat
”Det vi kan se från vår enkätundersökning är att både kunskapen och engagemanget för den lokala politiken är lägre än för den nationella politiken.”

Redovisning
”Vi ska redovisa vårt arbete längre fram under våren och vill gärna bjuda in berörda politiker för att dela med oss av det vi kommit fram till. Vi vill visa Täby kommun vårt arbete och att det finns något att jobba med inom det här området.”

Det finns en öppenhet på Åva
Mina säger att hon ”trivs jättebra på Åva! Är man politiskt intresserad finns det en öppenhet för att ha olika åsikter. Det finns en respekt för olikheter och det syns i engagemanget bland eleverna. Det uppskattar jag med Åva. I framtiden vill jag plugga musik och drömmen är att bilda opinion via musik”.

Samhällsvetenskapsprogrammet