Utmanande matematikseminarium för dig som går i årskurs 9

21 maj 2021, kl. 12:50

Vill du arbeta med avståndsberäkningar i rymden, sannolikhet i olika kortspel, digitala verktyg för programmering samt hur man beräknar smittspridning?

Är du intresserad av matematik och problemlösning? Vill du fördjupa och utmana dig i matematik som används i verkligheten? Åvas matematikseminarium är en unik möjlighet att läsa matematik på gymnasienivå på Åva redan under årskurs 9 och en språngbräda mellan högstadiet och gymnasiet. Varje tillfälle kommer ha olika teman så som kortspelsteori, avståndsberäkningar och smittspårningsmodeller.

Vi startar den 25/8 klockan 16.30 i aulan med att lyssna på en inspirationsföreläsning av matematikern Tom Britton, som forskar och arbetar med olika smittspårningsmodeller.

Anmälan till seminarierna görs under detta uppstartstillfälle.

Välkomna att räkna matte tillsammans med oss!

För mer information kontakta ansvariga lärare

Oscar Stolpe, oscar.stolpe@taby.se

Johannes Thessén, johannes.thessen@taby.se

Via vår hemsida håller du dig uppdaterad