Massövervakning - hot eller trygghet?

8 april 2022, kl. 15:09

Maya Krampe, Michelle Westin och Saga Karlsson i årskurs tre på Samhällsvetenskapliga programmet på Åva gymnasium har skrivit sitt gymnasiearbete om massövervakning.

Samhällsvetenskaplig litteraturstudie 
Deras rapport har titeln “Samhällsvetenskaplig litteraturstudie om integritet och yttrandefrihet i ett massövervakat samhälle” och behandlar följande frågeställningar:

  • Vilka hot finns det mot yttrandefriheten och integriteten här och nu och vad kan det betyda i framtiden?

  • Under vilka förutsättningar har stater rätt att övervaka människor (avvägning mellan säkerhet och integritet)?

  • Vägen framåt. Hur kan övervakningen hanteras på ett sådant sätt att den inte inskränker yttrandefriheten och integriteten?

Grupparbete
Michelle har ett särskilt intresse i massövervakning och ville djupdyka i ämnet. Både Maya och Saga blev intresserade och gruppen har arbetat bra tillsammans under året med att skriva sin rapport men också med att förbereda den muntliga presentationen som hölls för årskurs två. Maya säger att hon har “personligen blivit medveten om hur pass övervakade vi är fast vi glömmer bor det”.

Handledaren är viktig
Ämnet massövervakning är oerhört brett och gruppen tyckte att det var svårt att avgränsa sig. Tillsammans med sin handledare har de diskuterat fram och tillbaka för att komma fram till just de här frågeställningarna som då avgränsar området någorlunda.

Slutsats och resultat
Maya berättar att det de kom fram till var att “vi som samhälle behöver hitta en balans mellan säkerhet och den personliga integritet. Övervakning kan vara ett skydd och inte ett hot. Vi kommer alltid att vara övervakade men det får inte inskränka på vår integritet”. Michelle uttrycker att arbetet “varit jättespännande och det var kul att få chansen att djupdyka i det här intressanta ämnet. Vi har också haft en så bra grupp och bra handledare”.

Struktur och förberedelse
“Det vi verkligen lärt oss och tar med oss inför kommande studier är ju strukturen kring ett så här stort arbete och hur man skriver en rapport av det här slaget. Vi har också läst mycket på engelska som är vanligt att göra på universitetet. Så att jobba med gymnasiearbetet har verkligen varit en förberedelse inför högre studier”, säger Michelle.

Samhällsvetenskapsprogrammet