Konferens om internationella utbyten

8 november 2022, kl. 09:24

Lärarna Hanna Myrberg och Erika Larsson inspirationsföreläser på Universitets-och högskolerådets (UHR) konferens EMIL - En Mötesplats för Internationellt Lärande.

Erasmusackrediterad skola
Åva gymnasium är en Erasmusackrediterad skola vilket innebär att vi har möjlighet att ge våra elever chansen till internationella utbyten genom olika projekt. Ett av de projekten som Erika är engagerad i är projektet “Tell Me A Story, Please” som är ett Erasmusprojekt om litteratur. Projektets syfte är att öka läslust hos ungdomar och ger våra elever tillfälle att få läsa författare från andra länder samt diskutera verken med ungdomar internationellt.

Kända föreläsare på konferensen
Under konferensen om internationellt lärande deltog Jonas Hassan Khemiri, författare, och Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, som föreläsare. Erika och Hanna blev intervjuade på scen av Kattis Ahlström.

Växer genom utbyten
Hanna och Erika säger att de blev “inspirerade att fortsätta med internationalisering i skolan och påminda om hur viktigt det är att vi tar in omvärlden i klassrummet och även tar steget att låta eleverna få tillfällen att lära sig för livet utanför klassrummet. Det är bra ur väldigt många perspektiv att elever får delta i utbyten, främst för att det bidrar till den personliga utvecklingen då man får tillfälle att jämföra sin egen kultur med en annan. Man lär sig mest om sig själv. Sen lär man sig att vara öppen för andra kulturer samtidigt som man lär sig språk och att samarbeta över nationsgränser med alla missförstånd mm som uppstår. Man växer som människa om man vågar sig utanför sin egen comfort zone”.