Kick off för Åvas personal 2022

11 augusti 2022, kl. 16:22

Ett glatt sorl hörs och många kramar delas när Åvas personal åter träffas efter sommarledigheten. Vi spenderar första dagen på Högberga gård på Lidingö för analys och inspiration.

Åva gymnasium utökar antalet elever och har anställt flera nya lärare som presenteras och vi får ta del av de glädjande antagningssiffrorna till vår populära och mångfacetterade skola under den första arbetsdagen tillsammans efter sommaren.

Vi analyserar resultat från föregående år och ser via enkäter att elever på Åva känner sig trygga och trivs. Ett exempel på anledningar till att de trivs är bemötandet de får av andra elever och vår personal. Vi fortsätter att utveckla verksamheten under kommande år och dagen ägnas åt strategi och inspiration.

Linnéa Engström är inbjuden för att dela med sig av sin föreläsning “Tillsammans är vi oslagbara. Hållbarhetsarbete bortom barrikaderna”. Linnéa jobbar med miljömärkning för fisk och skaldjur och har suttit som parlamentariker i EU. Där har hon skrivit flera, så kallade, betänkanden som är förslag och åsiktsförklaringar som sedan röstas om.

Linnéa delar med sig av några av betänkandena som handlar om hav, jämställdhet, klimatflyktingar och klimaträttvisa. Vi får också praktiska förslag på frågor att diskutera med elever. Ett exempel på ett betänkande finns nedan:

"Klimaträttvisa kopplar samman mänskliga rättigheter och utveckling och skyddar rättigheterna för de mest utsatta grupperna samt fördelar klimatförändringarnas bördor, fördelar och effekter på ett rättvist sätt” (Women, gender and climate justice. Betänkande EU-parlamentet 2018).

Åva gymnasium är både FN-skola och Amnestyskola och jobbar aktivt med frågor kring mänskliga rättigheter och hållbarhet i de globala målen. Som ett led i det arbetet har vi fått inspiration från Linnéa som vi kan ta med oss i undervisningen på ett praktiskt sätt. 

Förstelärare Åsa Sundin och Thomas Rödin arbetar med ett projekt kring bedömarkompetens och delar med sig av utvecklingen i det projektet där lärare gett tätare och tydligare feedback till elever. Det här arbetet kommer att fortsätta under kommande läsår och en förhoppning är att minska upplevelsen av stress hos elever.

Vi har haft en inspirerande och trevlig första dag med god mat, vackra vyer och som alltid en härlig stämning i kollegiet. Nu är vi igång inför läsåret och ser fram emot att träffa alla våra elever, både gamla som nya.