Kommundirektör Katarina Kämpe på besök

1 oktober 2021, kl. 12:15

Katarina Kämpes besök på Åva gymnasium innehöll möten med elever, lärare och elevhälsoteam. Hon besökte några lektioner, bland annat digitalt skapande.

Theodore Scharfe, TE19C, Elliot Pagliarini Carlberg, EK19 och Linda El-Nagar, NA19A, berättade för henne om att de presenterar ett kommande filmprojekt inom digitalt skapande där de ska skapa en film i skolans miljö utifrån en slumpartad genre som Malin Strandberg, lärare, tilldelar. Theodore visade även på ett tidigare personligt projekt för att ge en bild av hur det kan se ut i redigeringen av en kortfilm. Katarina Kämpe uttryckte att hon är imponerad över det utvecklingsarbete som skolan gör och den fina stämningen. Kämpe hälsar till skolan efter besöket att det var inspirerande att få träffa elever och personal på skolan.