Jon Korsgren om vikten av samhällskunskap på Ekonomiprogrammet

24 oktober 2019, kl. 11:59

Jon Korsgren undervisar ämnet samhällskunskap på Åva gymnasium sedan 2017. Han är mentor för EK17 och har flera kurser på just Ekonomiprogrammet.

Internationell ekonomi är en kurs som tar upp aktuella ämnen som Brexit och Trumps handelskrig. Eleverna får lära sig om global ekonomi, handel och handelskrig. Jon Korsgren berättar att ekonomi är en stor del av samhällskunskapen och att om man går Ekonomiprogrammet blir fokus på just ekonomi ännu större. EK19 till exempel visar intresse för samhällsfrågor och det finns ett driv i gruppen som enligt Jon är anledningen till att han är lärare - att få hitta och ta vara på elevernas driv.

Kursen Internationella relationer fokuserar även den på aktuella frågor om Brexit, Trump, EU och Nordkorea, för att nämna några. Man använder sig av olika teorier för att förstå pågående och historiska konflikter.

De flesta eleverna på Ekonomiprogrammet vill antingen starta eget företag eller arbeta som ekonom vilket kan innebära att man behöver studera vidare efter gymnasiet. Det som eleverna konkret får med sig som förbereder dem för både vidare studier och arbete är kunskaper om privatekonomi, det svenska rättsväsendet, arbetsrätt och arbetsmiljö, konsumenträtt, juridik och sociologi. De lär sig förstå normer och kulturer, samhällsekonomi och vad det innebär med hög- och lågkonjunktur. Allt detta är kopplat till Ekonomiprogrammet och därför är det viktigt att läsa samhällskunskap på Ekonomiprogrammet. “Vill du driva eget företag och inte har med dig samhällskunskapen kommer det nog inte att gå så bra”, säger Jon.

Studieteknik är något som är centralt för Jon och som han arbetar med kontinuerligt; Hur man läser en bok för att få med sig så mycket som möjligt, hur man gör för att lyckas med grupparbete och hur man gör för att kunna ta in stora mängder text.