Johanna Isaksson - samarbete med högskola

24 september 2021, kl. 16:41

Åva har ett mångårigt samarbete med KTH, något som ger våra elever på natur och teknik högskoleförberedelse på riktigt. Åk 2 ges möjlighet att besöka KTH och genomföra så kallade campusbesök där studenter berättar om olika utbildningar.

Det finns chans för våra elever att ställa frågor. Det kan också handla om laborationer, träffar med teknologer, föredrag med KTH-forskare, zooma med en doktorand eller att få vara "Student för en dag". Att många av eleverna som går Naturvetenskap och Teknik på Åva går vidare till studier på KTH eller andra tekniska högskolor visar att det här är en värdefull satsning.