Journalist hemkommen från Ukraina - föreläser om sina erfarenheter

14 mars 2022, kl. 13:14

En del av att vara en FN-skola innebär att vi får ta del av en rad olika föreläsningar om mänskliga rättigheter.

Nyligen hemkommen från Ukraina
Joakim Medin är journalist, författare och fotograf som föreläst för elever på Åva. Han pratade bland annat om kriget i Ukraina och delade med sig av sina egna bilder han tagit när han nyligen var där.

Engagerar
Ämnena som Joakim Medin tar upp är långt ifrån lätta men de skapar engagemang och väcker starka känslor. Samhällseleverna i åk 2 säger att ”det var otäckt men bra”. Eleverna har bland annat fått höra om kvinnors utsatthet i krig och hur kvinnor som lever i fattigdom och på flykt med barn att försörja behöver riskera sin säkerhet på olika sätt. Eleverna hade många frågor och en lång stund gavs till att besvara dessa.

Väcker hopp
Den del som väcker hopp är organisationerna som Joakim Medin tar upp som arbetar mot människohandel och för mänskliga rättigheter. Åk 2 på Samhällsprogrammet jobbar med ett jämställdhetstema tillsammans med lärare Anna Frisk. Den här föreläsningen ingår även i det temat.

Samhällsvetenskapsprogrammet