Åvas satsning på internationalisering uppmärksammas

1 februari 2023, kl. 10:52

Utbyten.se uppmärksammar Åvas arbete med internationalisering och beskriver vårt samarbete med Erasmus.

Följ länken för att läsa intervju med förstelärare Kenneth Dahlgren och hans engagemang i skolans målinriktade satsning på internationalisering.

Erasmus+ Åva gymnasium