Internationella relationer - individuellt val på engelska

15 december 2020, kl. 10:31

Hösten 2021 erbjuds elever på Samhälls-, Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammet att läsa kursen Internationella relationer på engelska. Det är en fantastisk möjlighet för eleverna att förbereda sig för vidare studier och framtida yrken genom att utveckla en fördjupad internationell förståelse i en komplex värld.

Kursansvarig har många års erfarenhet av undervisning på engelska på skolans IB program. Kursen ger eleverna en möjlighet att prova på den undervisningsmiljö som väntar på universitet och högskola där många kurser genomförs på engelska.

International relations draws on a variety of disciplines in the field of social sciences. It helps you to understand abstract political concepts by grounding them in real world examples and case studies with focus on contemporary as well as historical events and issues.

The course allows you to develop an understanding of the local, national and global dimensions of political activity, as well as allowing you the opportunity to explore political issues affecting your own life e.g. climate change, structural violence, discrimination among others. 

Developing international mindedness and an awareness of multiple perspectives is at the heart of this course.