Inspirationsdag på KTH för tekniktvåor på Åva gymnasium

28 mars 2022, kl. 12:14

Elever som läser Materialdesign på KTH har anordnat en inspirationsdag för gymnasieelever där civilingenjörsutbildningen presenteras.

Träffa företag 
Eleverna från Åva gymnasium fick träffa företag som anställer färdigbakade studenter från utbildningen. Företag som Saab, SSAB och Linde bland annat.

Olika stationer
Studenter på Materialdesign sköter rundvandringen där de besöker olika stationer som supraledning, gjuterilabbet, vattenlabbet och slagseghetsprovning bland annat.

Späckad dag
En späckad dag med föreläsningar, laborationer, träff med företag och andra studenter från olika skolor.

Inblick i livet som teknikstuderande
Det här är en chans för elever i årskurs två på Teknikprogrammet att få en inblick i hur det är att läsa på teknisk högskola.

Teknikprogrammet

KTH, materialdesign, civilingenjör