Stort utbud av kurser i individuella valet på Åva

16 december 2022, kl. 15:01

Katalog med utbud av kurser inom det individuella valet presenteras.

Brett utbud
Åva gymnasium är en stor gymnasieskola med brett utbud av program, inriktningar och profiler. Vi har både högskoleförberedande och yrkesprogram. Elever på yrkesprogram har möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet och elever på högskoleförberedande program har möjlighet till full meritpoäng. Utöver de kurser som ingår i respektive program gör eleven ett eget val inom det individuella valet.

Stor lärarkompetens 
Tack vare vår stora lärarkompetens i och med storleken på skola och mångfald av program kan vi erbjuda många olika kurser inom det individuella valet.

Länk till katalog
Elever i årskurs ett och två gör sina val i januari 2023 och vilka kurser som går att välja mellan finns presenterat i vår katalog av individuella val.

Göra rätt val
Studie- och yrkesvägledare informerar i klasserna om valet och elever får handledning att göra rätt val för dem och deras framtidsdrömmar.