Humanistisk- och vetenskaplig specialisering

4 februari 2022, kl. 11:04

När du läser samhällsvetenskapsprogrammet läser du kursen humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering. På dagens lektion får SA19B börja med att diskutera statistik kring ut- och invandring mellan åren 1875 och 2015 i Sverige.

Hur Sverige är som land
Lärare Marcus Andersson ställer frågan vad man kan dra för slutsatser kring hur Sverige är för land utifrån siffrorna. Eleverna resonerar kring utvecklingen som ett attraktivt land. Demokrati och jämställdhet är två anledningar som diskuteras. 

Lärorikt och intressant
Sandra Thorling och Jonathan Wisenbeck säger att kursen är lärorik och intressant. ”vi får lära oss vad som händer runt om i världen, ur olika perspektiv och på ett mer fördjupat sätt”.

Samhällsvetenskapsprogrammet