Matte specialisering - matte & programmering

26 september 2019, kl. 16:49

Henning Noren, NA17BM, går Matte specialisering som individuellt val. Han säger själv att det kommer att bli en utmaning att läsa kursen eftersom han inte har någon erfarenhet av programmering men att det hittills varit lärorikt. De har jobbat med att programmera matriser. Matte specialisering är matematik i kombination med programmering. Eleverna arbetar i och med språket python.