Hans Buhres minnesfond

10 juni 2019, kl. 17:08

Hans Buhres minnesfond premierar årligen tekniska och naturvetenskapliga projekt vid Åva gymnasium för att uppmuntra eleverna till fortsatta studier i teknik och naturvetenskap. I år gick stipendiet till Marcus Boman och Anton Tjulin i NA16 A för deras gymnasiearbete Vindkraft, från skräp till snapchat. Motiveringen löd: “Om miljön ska befrias från sådant som förändrar förutsättningarna för människans möjligheter att leva i balans med moder jord behövs alla bidrag. Recykling - uppfinningsrikedom - smarta lösningar och goda kunskaper har format ett spännande bidrag i vår gemensamma strävan att bekämpa miljöhoten.”

"Hans Buhre (1944–2010) var en ingenjör utöver det vanliga med ett genuint intresse för naturvetenskap och teknik. Med sitt entusiasmerande sätt hade Hans en förmåga att stimulera  den tekniska kreativiteten hos andra och det resulterade i många innovativa tekniska lösningar. Hans bodde i Täby tillsammans med sin familj och hans tre barn har gått på Åva gymnasium. 1984 var Hans med och grundade Micronic – den världsledande och Täbybaserade tillverkaren av laserritare – och under många år var han företagets teknikchef. Hans bidrog också till utvecklingen av prospekteringsbolaget Botnia Exploration."

Att elever som visat förmåga att kombinera tekniskt kunnande och kreativitet får motta stipendium från Hans Buhres minnesfond är något vi på Åva är mycket stolta över. Vi önskar årets mottagare Marcus Boman och Anton Tjulin lycka till med vidare studier.