Hållbarhetsdagen 2022 på Åva

11 november 2022, kl. 09:07

Naturskyddsföreningen Täby arrangerar för nionde året Hållbarhetsdagen tillsammans med Åvas lärare i naturvetenskapliga ämnen.

Föreläsning om klimatkrisen 
Elever från årskurs ett på olika program får först ta del av en föreläsning av David Ling som föreläser om klimatkrisen i aulan. Efter föreläsningen får eleverna delta i olika workshoppar.

Inbjudna gäster håller i workshoppar
Röda korsets folkhögskola, SIDA alumni, Skärgårdsstiftelsen, hållbarhetschef och klimatrådgivare från Täby kommun och konstnär Maria Pontusdotter är alla inbjudna och håller i de olika workshopparna.

Elever skriver debattartiklar
Det eleverna lär sig under dagen ska tillsammans med ämnet svenska och naturkunskap mynna ut i debattartiklar där eleverna får fördjupa sig i något ämne.

Naturskyddsföreningen Täby