Gymnasiearbete med vakuumkanon och 3D printer

20 februari 2023, kl. 14:56

Leo Mc Million, Emil Berglund Löwgren, Birger Hesselgren och Teodor Bendreus går sista året på Naturvetenskapliga programmet på Åva gymnasiuem. De arbetar på sitt gymnasiearbete där de har byggt en vakuumkanon och de använder en 3D printer för att experimentera med djupet på de små inbuktningarna i golfbollar, så kallade dimples.

Gruppens grundtanke var att i sitt gymnasiearbete göra något som smäller! “Vi ville göra något roligt och det första vi tänkte på var en kanon. Så vi diskuterade med vår handledare Charles Reps som hjälpte oss att anpassa det vi ville göra till något som kan funka att ha som ett gymnasiearbete. Då kom vi på att vi kunde mäta drag hos golfbollar och designa olika för att experimentera”.

“Man använder drag för att beräkna luftmotstånd och drag en formspecifik konstant. En kub har ett visst drag och en slät boll har ett visst drag, oavsett storlek men när man lägger på dimples så halveras draget och det är det vi experimenterar med - olika djup i dimples på golfbollar. Man vill ha lågt drag i en golfboll och vårt mål är att se vilka formler som funkar bäst så vi har härlett en formel för att räkna ut draget på bollen direkt. Formeln vi använder är ganska specialgjord för att kunna appliceras på det vi gör.”

“Vi har byggt en vakuumkanon och mäter både där bollen skjuts iväg och där den landar så vi mäter hastigheten på två ställen. Vi har gjort en referensundersökning och hittat några liknande experiment så vi har köpt in golfbollar som de använde i referensundersökningen och gör vår egen undersökning och kollar hur nära vårt resultat kommer deras. Vi printar också golfbollar i 3D för att kunna kontrollera djupet på dimples.”

Naturvetenskapsprogrammet