Pia Almgren och Tilde Goodliffe har byggt framtidens hus

19 februari 2021, kl. 13:51

Vilket hus är egentligen det mest optimala för vår framtid? Det var något som Pia och Tilde tog reda på under sitt gymnasiearbete. De bestämde sig för att göra ett så miljövänligt, ekonomiskt och effektivt hus som möjligt när de byggde sin husmodell.

Duon går sista året på Teknikprogrammet med inriktning design och det hela började med en undersökning av olika typer av energihus. Pia och Tilde bestämde sig till slut för att skapa ett plusenergihus, vilket är ett hus som producerar mer energi än vad det förbrukar. I arbetet med huset byggde de en modell med ett tätt klimatskal i form av isolering i väggar och fönster för att minska risken för eventuell värmeförlust. De valde också att använda sig av taket på bästa sätt. Genom ett sedumtak (ett naturtak som består av olika växter) tas koldioxid upp och genom solceller produceras el. Pia och Tilde berättar att det som varit mest utmanande med gymnasiearbetet har varit att skriva rapporten. Det roligaste har varit att bygga modellen av framtidens mest optimala hus.