Gymnasiearbete i samarbete med Pahlén AB

17 december 2021, kl. 10:06

Hugo Winroth och Fredrik Pahlén i TE19A samarbetar med företaget Pahlén AB i sitt gymnasiearbete. De ska försöka utveckla ett system för att mäta olika värden i pooler.

Släktföretag
Pahlén AB är ett släktföretag som Fredriks farfar grundade. De har produkter för allt till poolen. Företaget bistår med ekonomiskt stöd till gymnasiearbetet och förhoppningen är att kunna använda Hugos och Fredriks produkt i framtiden. 

Raspberry Pi
Systemet Hugo och Fredrik utvecklar ska programmeras i en Raspberry Pi som är en typ av dator, kallad enkortsdator. Den är liten och det går till exempel att fästa en Raspberry Pi på en skateboard för att mäta hastigheten när man åker.

Mäta värden
Om du har en pool behöver du mäta pH-värde, klor, temperatur och tryck separat. Det vill Hugo och Fredrik ändra på genom att utveckla ett centraliserat system i en Raspberry Pi. Den ska kunna gå att kopplas till telefonen så att poolägare på ett enkelt sätt kan se värden i poolen på en och samma gång.

Stöd från skolan
Gymnasiearbete genomförs av alla på gymnasiet och är ett krav för att få examensbevis. Åva gymnasium uppmuntrar elever att kontakta företag och att samarbeta för att på så sätt göra det mer verklighetsförankrat och även för att knyta kontakter för framtiden. Våra erfarna och kompetenta lärare är med under hela arbetets gång för att handleda både rapport och produkt.

Förhoppning
Hugo och Fredrik säger själva att de hoppas att produkten blir färdig och går att använda. De ser fram emot att få utveckla systemet tillsammans med Pahlén AB under handledning av lärare Martin Loman.