Modellbygge av Åva gymnasium

15 november 2021, kl. 16:38

Emma Viitanen, Wilma Ribbehorn och Rasmus Jürss i TE19B jobbar på sitt gymnasiearbete där de bygger en modell av Åva gymnasium. Deras modell gör att skolan får färre våningar och mer utemiljö.

De tycker själva att det är roligt att jobba med uppgifter som det här eftersom det är “stor kreativitet och det finns egentligen inga gränser till vad man kan göra. Det här är anledningen till varför vi gick design - att få skapa och vara kreativa. Modellen kommer bli en meter lång och vi vill gärna att den ska fungera som ett framtida förslag. Det skulle ju vara roligt om någon ansvarig för byggnation i Täby skulle vilja se över modellen och ifall den kan fungera som ett förslag”.

Wilma berättar att de tänker både miljömässigt och ekonomiskt för att få till något så hållbart som möjligt ur flera aspekter. Rasmus säger att han på Åva “har fått jobba arbeta tillsammans i grupp och göra stora grupprojekt. Vi lär oss tänka utanför boxen. Inom konstruktion och arkitektur kommer vi ha god kunskap om just det som är exklusivt för vårt program”. Wilma säger, och Emma håller med, att “Åva är bra för alla lärare är positiva och vill verkligen hjälpa. När jag gick på öppet hus var lärarna så engagerade och det märktes redan då. Alla lärare på teknik har jobbat med annat och tar all sin erfarenhet och ger den direkt till oss”. 

Design, arkitektur, miljö.