Första terminen på Teknikprogrammet

23 november 2021, kl. 09:43

Linnea, Tora, Felicia och Ina i TE21B går inriktningen Design och produktutveckling. Just nu håller de på att sammanställa sin muntliga presentation om preventivmedel. Det gör de i ett samarbete mellan Teknik 1 och Svenska 1.

De har skrivit uppsats om en valfri uppfinning och produkt. I uppsatsen beskriver de hur och varför produkten används. Uppsatsen är inlämnad och ska nu ompaketeras i en muntlig presentation med fokus på struktur, innehåll och presentationstekniskt hjälpmedel. Under arbetet har de fått utveckla sin förmåga att samarbeta och att planera större projekt, samt fått fördjupa sig i sitt ämne, preventivmedel, berättar de.

Linnea tycker att det var särskilt intressant att de i början av projektet hade en diskussion kring samhälls- och genusperspektiv. Det har snart gått en termin sedan de började på Åva och eleverna säger att det är trevliga lokaler och att det var en positiv överraskning när de började och lärde sig hitta. De håller alla med om att det är bra gemenskap och sammanhållning på skolan. De tycker att det är lugnt och att det är roliga aktiviteter som anordnas av vår aktiva elevkår. Tora säger att man märker att lärarna på skolan verkligen gillar det de gör och att man på gymnasiet får fördjupa sig mer än tidigare.

Design, arkitektur, miljö.