Inbjudan till föräldramöte årskurs 1

24 augusti 2022, kl. 17:13

Du som vårdnadshavare till elev i åk 1 bjuds in till föräldramöte onsdag den 31 augusti. Klicka på rubriken för tider.

Kl 18.00 i aulan
Ekonomiprogrammet, Elprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och
Samhällsvetenskapsprogrammet.

Kl 19.00 i aulan
Teknikprogrammet, Restaurangprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Kvällen inleds med att rektor ger en presentation av Åva gymnasium och hur vi arbetar.

Därefter samlas ni vårdnadshavare klassvis tillsammans med mentorerna som bland annat informerar om programmet och kommande aktiviteter. Det är också ett tillfälle för er som har ungdomar i samma klass att bekanta er med varandra.

Välkommen!
Lillemor Larsson, rektor