Fler får möjlighet att gå teknikprogrammet på Åva

21 september 2021, kl. 12:13 - Förskola & skola

Inför höstterminen 2022 kommer fler elever ha möjlighet att söka sig till teknikprogrammet på Åva gymnasium då utbildningen utökas med 32 platser.

Teknikprogrammet på Åva gymnasium har under flera år lockat allt fler sökande, både bland tjejer och killar – så många att de inte har kunnat ta emot alla förstahandsväljare. Samtidigt minskar intresset för barn- och fritidsprogrammet på skolan.

Den 16 september 2021 tog gymnasie- och näringslivsnämnden beslut om att ändra Åvas programutbud inför läsåret 2022/2023.

- Det är viktigt att titta på efterfrågan och anpassa utbudet därefter så att Åva gymnasium faktiskt erbjuder det som eleverna vill studera och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Gemensam gymnasieregion ger många valmöjligheter

Täby kommun ingår i Storsthlm, en gemensam gymnasieregion som innebär att ungdomar fritt kan söka de gymnasieutbildningar som finns inom regionen, oavsett var man är folkbokförd. På så sätt ges större valmöjligheter för individen eftersom man kan välja att söka till en utbildning i en annan kommun.

Arkitektur och miljö blir en ny profil

I och med att teknikprogrammet utökas med platser kommer även inriktningen design- och produktutveckling ha två profiler att välja mellan; Arkitektur och miljö samt Design och digital formgivning. Något som också efterfrågas.

- Allt fler intresserar sig för hållbarhetsfrågor och i och med den takt som samhället expanderas och utvecklas är arkitektur och miljö viktiga områden. Det här känns helt rätt i tiden, säger Eva von Wowern (KD).

Ändringar inför läsåret 2022/2023

Följande ändringar kommer att göras:

  • Teknikprogrammet utökas med 32 platser. Inriktningen design- och produktutveckling kommer att ha två profiler att välja mellan; Arkitektur och miljö samt Design och digital formgivning.
  • Barn- och fritidsprogrammet fasas ut och går inte att söka inför läsåret 2022/2023.
  • Naturvetenskapsprogrammets estetiska variant musik kommer att fasas ut från och med läsåret 2022/2023. Däremot kommer elever på samhälle, ekonomi och natur erbjudas att välja musik som individuellt val.

Samtliga elever som redan påbörjat barn- och fritidsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammets estetiska variant musik kommer att få läsa klart sina utbildningar.