Fjärr- och distansundervisning på Åva gymnasium förlängs

22 december 2020, kl. 12:26

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor att förlänga fjärr- och distansundervisning till och med den 24 januari 2021, som en del i att minska smittspridningen i samhället ytterligare. Åva gymnasium följer myndighetens rekommendationer och förlänger därmed fjärr- och distansundervisningen.

Undantag för närundervisning
Samma undantag för när undervisning kan bedrivas på plats i skolan gäller som tidigare,
förutom vid nationella prov då Skolverket har beslutat att ställa in dessa under vårterminen 2021.

Elever på introduktionsprogram, inklusive språkintroduktion, samt andra elever som blir särskilt lidande vid distansundervisning kan ha undervisning på plats i skolan. Utöver det kan undervisning ske i skolan vid:

- Praktiska moment som inte kan skjutas upp

- Examinationer som inte går att genomföra på distans

Vad som gäller för respektive elev på Åva gymnasium kommer framgå av den enskilda elevens schema.
APL kan genomföras under förutsättning att den kan genomföras på ett säkert sätt. Eleven följer de direktiv som gäller på arbetsplatsen.

Lunch
Elever vars familjer har försörjningsstöd kommer ha möjlighet att hämta matlådor till lunch.

Viktigt att följa rekommendationer även utanför skoltid
Det är av stor vikt att du som elev på gymnasiet följer de allmänna råden även utanför skoltid
för att bidra till att minska smittspridningen i samhället.