Femsekundersregeln - är det en myt?

22 april 2020, kl. 12:11

Har du någon gång tappat mat på golvet och tänkt att “äsch, så länge det är under fem sekunder kan jag äta det ändå”? Den så kallade femsekundersregeln tillämpas av många och är något som eleverna Amanda Tihagen, Fredrika Lüning, Viktoria Nylund och Elsa Vomhoff valt att undersöka vidare i sitt gymnasiearbete.

“Många har hört talas om femsekundersregeln och därför ville vi undersöka om det är en myt eller inte”, berättar Viktoria. Gruppen bestämde sig för att undersöka myten i Åvas matsal och livsmedlen de valde ut var gurka och bröd. Gurka är intressant då det är ett blött livsmedel medan bröd är motsatsen. På så vis skulle de kunna undersöka om eventuell bakterietillväxt skiljer sig åt beroende på livsmedel. Så, om du tappar en gurkmacka på golvet, vad kan du egentligen äta av den?

Amanda, Fredrika, Viktoria och Elsa testade att tappa gurka och bröd på olika ställen i matsalen och lät dem ligga olika länge för att se om plats och tid spelade någon roll. De tryckte sedan gurkan och brödet mot agarplattor för att studera eventuell bakterietillväxt. Efter 24 timmar kunde vissa bakteriekolonier utrönas. Det visade sig att det var gurkan som fick störst bakterietillväxt. “Summa summarum, tillväxten var rätt konstant på brödet medan gurkans tillväxt hade ökat”, sammanfattar Elsa. Något de haft i åtanke under arbetet är att skolans matsal är en plats som städas ofta. Därför kan också livsmedlet fått rengöringsmedel på sig och reagera annorlunda mot bakterierna. De berättar också att de inte studerat vilka typer av bakterier som livsmedlen fått och att de därför inte vet om dessa är farliga att äta eller inte.

Vad kan du då äta av din tappade gurkmacka? Slutsatserna gruppen kommit fram till är att det inte är någon fara med brödet men att du nog ska skippa gurkan. Den så ofta tillämpade femsekundersregeln är alltså en myt.