Undervisning i naturen tar Geografi 1 och Hållbart samhällsbyggande till en ny nivå

24 maj 2021, kl. 16:51

Fredagen den 21/5 samlades elever som läser kurserna Geografi 1 och Hållbart samhällsbyggande vid Prästgårdsvägen i Täby kyrkby.

Tillsammans med undervisande lärare vandrade de i naturreservatet för att lära sig mer om hur landskapet förändrats genom historien och det samhällsbyggande som gjorts i och med att fler bosatt sig i området.

Gruppen står mitt en hage när geografilärare Gabriella Hedvall berättar om den tre kilometer tjocka is som täckte platsen under istiden. Sedan dess har naturen och omgivningen förändrats på flera sätt som effekt av att människor bosatt sig där sedan bronstiden. Täby prästgårds naturreservat är känt för sina många fornlämningar och runstenar och är en rik plats för både växter och djur.

Under vandringen fick eleverna reflektera över eventuella problem som kan uppstå när området blir mer och mer tätbebyggt. Konflikt mellan samhällsnytta, ekonomi och ekologi när ett beslut ska fattas kan lätt uppstå. T.ex. har Prästgårdssjön tagit form tack vare bävern som idag lever där. Det har medfört både positiva och negativa konsekvenser. Tyvärr har bävern hindrat vattenflödet vid flera tillfällen och skapat översvämning vilket påverkat vårt dricksvatten. Samtidigt har många fåglar fått en plats att häcka på vilket lett till en mångfald i naturen.

Genom att använda sig av naturen runt hörnet tas undervisningen till en ytterligare nivå.