Arbetsplatsförlagt lärande på Vård-och omsorgsprogrammet

13 maj 2022, kl. 10:17

Erika Söderblom går andra året på Vård- och omsorgsprogrammet och hon har genomfört sitt arbetsplatsförlagda lärande, APL, på ett socialpsykiatriskt stödboende som har personal dygnet runt och hjälper de boende med att bland annat städa, handla och laga mat.

Erika har fått sommarjobbb
“Förutom dagliga sysslor hjälper personalen de boende med social kontakt och att de får uppleva olika aktiviteter i form av utflykter. Vissa har daglig verksamhet medan andra vill komma ut på promenader. På boendet finns kvinnor och män mellan 18-65 som behandlas för psykisk ohälsa. Och jag har faktiskt fått sommarjobb på boendet vilket känns jättekul!”

Trevlig arbetsplats
Erika säger att hon har trivts bra och att de flesta på boendet har mått förhållandevis bra. “Jag har har haft många meningsfulla samtal med de boende. Det är en rolig och trevlig arbetsplats”.

Framtidsplaner
“I framtiden vill jag bli barnmorska men känner nu efter den här upplevelsen att jag är mer intresserad av och vill lära mig mer om psykiska sjukdomar. Det här är ju riktiga människor som har råkat ut för en sjukdom. Det finns några som har gått igenom långa utbildningar och har haft högt uppsatta yrken och sedan drabbats av en psykisk sjukdom som gjort att de inte kan gå tillbaka till sitt vanliga liv.”

Vi får påverka undervisningen
“Jag trivs väldigt bra på Åva. Det är bra schema och lektionerna är roliga. Det är skönt att vi får vara med och påverka hur vi till exempel redovisar våra kunskaper. Vi har en bra klass där alla får vara med”.

Vård- och omsorgsprogrammet