Erika Larsson - Internationaliseringsprojekt

18 oktober 2021, kl. 09:07

Vi har mycket på gång på Åva när det kommer till internationalisering.

Nordplus på Teknikprogrammet är ett projekt mellan de nordiska och baltiska länderna där eleverna ska skapa en produkt tillsammans och genomföra vissa moment i de olika länderna som deltar. Vi är Erasmusackrediterade för både yrkes- och högskoleförberedande program där vi ingår i ett projekt som heter Tell me a story please tillsammans med Frankrike, Italien, Portugal, Rumänien och Spanien. Samarbetet går ut på att öka läsintresset och just nu läser eleverna Starless nights av Arkan Asaad som är en svensk författare och han kommer att delta i nästa möte som är digitalt, lett av Nepe Kuqi, på Åva. Vi är också engagerade i eTwinning, ett digitalt samarbete, och vi på Åva har olika projekt som pågår med flera lärare på skolan.

Här kan du läsa mer om Erasmus+.