Vilka goda nyheter! Åva gymnasium - Erasmusskola 2021-2027!

15 februari 2021, kl. 16:16

Internationalisering är ett av Åva gymnasiums satsningsområden. Därför är det fantastiskt roligt att skolans ansökan om Erasmusackreditering blivit beviljad. Ackrediteringen innebär att vi kommer att delta i europeiska utbyten för både elever och lärare fram till 2027.

En unik möjlighet för oss att samarbeta med framgångsrika skolor i Europa. Skolans elever kommer att kunna besöka andra länder och knyta kontakter för framtiden. Vi vet att många av Åvas elever siktar på att arbeta i en internationell miljö, deltagande i ett projekt som detta ger unika lärtillfällen för livet.

Att Åva gymnasium får förtroendet att vara Erasmusskola är ett bevis för skolans långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete. Vårt mål är att skola göra en riktigt bra skola ännu bättre, bland annat genom internationalisering.

Här kan du läsa mer om Utbyten.se